Harry's Wandelclub


Zaterdag 11 Juli - Natuurwandeling Chaamse Bossen

De uitgestrekte Chaamse bossen, ca. 1325 ha, worden beheerd door Staatsbosbeheer.
Ongeveer honderd jaar geleden, lagen er nog veel heidevelden, vennen en moerassige gebieden. Ontginning en ontwatering hebben het karakter van het gebied sterk veranderd.
Uitgestrekte dennenaanplantingen moesten stuthout voor de mijnen leveren. Al bijna twintig jaar wordt er veel aan natuurherstel gedaan.
De grondwaterstand is flink verhoogd om de ernstige verdroging een halt toe te roepen. Enkele vennen zijn hersteld en het gebied krijgt geleidelijk weer een natuurlijker aanzien.
De tocht voert door jong en oud bos, langs weiden en akkers. Ook de Alphense Bergen worden in de route opgenomen.

 Starttijd
10:30 uur
Startplaats
Via de mail
Meewandelen:

Alleen zichtbaar als je bent ingelogd!